Vyhledávač

Historie Skupiny Organika Group

 1961 - zahájení podnikatelské činnosti jako Państwowe Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysłu Terenowego (Národní servisní společnost místního průmyslu) v Malborku

1991 - privatizace  podniku Malborskie Zaklady Chemiczne "Organika"

1995 - založení Organika Trans, dopravní služby

1996 - zahájení výroby polyuretanové pěny v Pogalewo Wielkie

1997  - vytvoření korporace Organika

         - nákup akcií Organika Ltd v Rusku, výroba polyuretanové pěny

1998 - zahájení  výroby ve zpracovatelském závodě Organika Vilnius v Litvě

        - založení Neochem Plus v Česká republika, výroba polyuretanové pěny

2002 - zahájení  výroby polyuretanové pěny v dalším závodě Organika Kuznieck v Rusku

2003 - zahájení nové výroby polyuretanové pěny v závodě Organika BH v Bosně a Hercegovině 

2004 - zahájení výroby v Organika Bulgaria Ltd. v Bulharsku; založení  střediska pro korporátní služby "Organika International" Sp. z o.o.

2005 - zahájení nového provozu na zpracování polyuretanové pěny - Organika Romania

2006 - zahájení výroby PU pěny společností Organika Belgrad v Srbsku a Černé Hoře

2008 - navýšení kapitálu společnosti o 1,478,260.00 PLN vydáním 1.478.260  akcií  série D na jméno, které nabyl Maciej Nawrocki za upisovací cenu 23 PLN na akcii
         - nabytí 100% akcií české společnosti Matricida a. s. (v současné době Molitan  a.s .), což 
představuje získání téměř 40% podílu na českém trhu, a společností: Gumotex Slovakia, Gumotex Hungary a Gumotex Częstochowa (v současné době Organika Częstochowa Sp. z o.o.)

2009 - založení společnosti Organika Belarus, prodej akcií ve společnostech Poliolchem d.o.o. v Bosně a Hercegovině, a DP Polisyntez AT na Ukrajině