Vyhledávač

Kdo jsme

Naše vize

„Jsme tu pro Vaše pohodlí“

Pohodlí našich zákazníků a jejich spokojenost s našimi výrobky řadíme k našim hlavním cílům. Neustálým vytvářením a zdokonalováním různých typů pěn tak můžeme každému nabídnout to nejlepší pro každodenní pohodlí.

Záruka vysoké kvality


Jsme zárukou vysoké kvality a spolehlivým partnerem všem našim zákazníkům – ať už se jedná o výrobce nábytku a matrací, automobilový průmysl nebo stavebnictví. Jakost je pro nás součástí naší obchodní strategie, a proto neustále využíváme nových možností rozšíření sortimentu a zvyšování kvality.

Veškeré námi realizované podnikatelské aktivity jsou v souladu s platnými zákonnými předpisy a právními normativy České republiky, Evropské unie a jinými požadavky vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran související s ochranou životního prostředí, nebezpečími a riziky bezpečnosti práce.

Molitan a.s. je certifikován normou ISO 9001 pro oblast managementu kvality, normou ISO 14001 osvědčující zavedení a uplatňování systému environmentálního managementu, a normou OHSAS 18001 v souvislosti se zavedeným a používaným systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.