Vyhledávač

Představenstvo a dozorčí rada

 

 P ŘEDSTAVENSTVO MOLITAN a.s.

Wojciech Bazan – předseda představenstva

Katarzyna Skalna-Kadziela – místopředseda představenstva

Jacek Kwaśniak – člen představenstva

 

DOZORČÍ RADA MOLITAN a.s.

Dariusz Kwiecinski – předseda dozorčí rady

Karel Vittek – člen dozorčí rady

Janusz Rupacz – člen dozorčí rady