MOLITAN A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost MOLITAN a.s. věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí, což se po praktické stránce projevuje:

  • používáme kvalitní suroviny a další vstupní materiály bezpečné pro ozónovou vrstvu
  • provozujeme ekologicky šetrnou výrobu:  technologické procesy jsou pod neustálou přísnou kontrolou
  • pečujeme o kvalitu našich výrobků: velkou pozornost věnujme geometrii vyráběných pěnových bloků a neustále zlepšujeme fyzikální a mechanické vlastnosti pěn
  • využíváme odpadové materiály vytvořené během výroby polyuretanové pěny: veškerý odpadový materiál, který při zpracování pěny vzniká, se používá při výrobě ECOREPUR pěny, GRASS FOAM pěny, PIANOMAT pěny, GRASS FOAM PRESTIGE pěny.

Vzhledem k tomu, že jsme si plně vědomi možných důsledků našich aktivit ve vztahu k životnímu prostředí, u prováděných technologií identifikujeme a řídíme veškerá rizika ohrožení životního prostředí s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí. Tímto řízením a aktivním přístupem chceme neustále zlepšovat kvalitu ukazatele vlivu společnosti na životní prostředí.

MOLITAN A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Co je oběhové hospodářství (ang. Circular Economy)

Jde o koncepci směřující k racionálnímu a udržitelnému využívání zdrojů a dále k omezení negativního působení vyráběných produktů na životní prostředí. Cílem tohoto modelu je minimalizace spotřeby surovin a vzniku odpadů, která vede k omezení emisí CO2 a úrovní využití energie prostřednictvím uzavřeného okruhu procesů, v němž se vznikající odpady považují za suroviny v dalších výrobních etapách. MZCH Organika a všechny její výrobní závody se od začátku své činnosti soustřeďují na aplikaci udržitelných procesů omezujících negativní vliv na životní prostředí.

VÝROBKY Z PĚNY ZÍSKANÉ PROCESEM EKOLOGICKÉ RECYKLACE.

Společnost MOLITAN a.s. úspěšně zpracovává pomocí moderních technologii sekundárního zpěňování pěny, kdy do výrobního cyklu zavedla odpad z primární pěny pocházející z interní recyklace jako surovinu.

K výrobě pěny z ekologické recyklace využívá MOLITAN odřezky speciálně vybrané z primární polyuretanové pěny s příslušnou granulací. Díky všem probíhajícím výrobním procesům a použité technologii MOLITAN v průběhu mnoha let dal druhý život pěně, která se v nové podobě proměnila na recyklované produkty, jež nacházejí svoje využití v řadě oblastí života a v mnoha průmyslových oborech.

Jako iniciátor recyklace MOLITAN často získává druhotnou surovinu zvenčí, především jde o odpad z pěnových výplní z nábytkářského průmyslu. Díky těmto činnostem MOLITAN umožňuje recyklaci suroviny místo její likvidace, což má vliv na redukci uhlíkové stopy.

MOLITAN a.s.

Mládežnická 3356
690 02  Břeclav
Česká republika

Kontakt

tel.: +420 515 534 627
tel.: +420 515 534 619 / 629

Sociální sítě