Foam Expo Europe ve Stuttgartu je přední výstava věnovaná nejnovějším inovacím v moderních technických pěnových materiálech a produktech. Zabývá se také různými relevantními a aktuálními tématy souvisejícími s dodavatelským řetězcem výroby technické pěny. Řada vystavovatelů představuje nejnovější technologie, služby a vybavení. Věcný záběr veletrhu zahrnuje výrobu pěn, lepidla a tmely, přístroje a stroje, suroviny, recyklaci a využití pěn v leteckém, automobilovém, stavebním, zdravotnickém, obalovém a sportovním a rekreačním průmyslu.

Minulý týden se nám společně s týmem z Malborskie Zakłady Chemiczne Organika SA podařilo této akce zúčastnit. Tento typ veletrhu je skvělou příležitostí k navázání nových kontaktů a setkání se stávajícími zákazníky během několika dní, kde je přítomen celý pěnový průmysl.