STRATEGIE ROZVOJE

Klíčové prvky strategie rozvoje:

– silná pozice na trhu
– zvyšování hodnot společnosti
– maximalizace spokojenosti zákazníků
– zvyšování efektivity oběhového hospodářství
– přispívat k růstu hodnoty celé skupiny MZCH Organika Group
– programy zaměřené na profesní rozvoj a růst zaměstnanců

Na základě dosahování cílů spojených se strategií společností MZCH Organika SA. Jsme implementovali vlastní systém založený na principech LEAN odvozených z produkčního efektivního systému společnosti TOYOTA. Tento systém umožňuje sledování procesů prováděných ve společnosti a vyhledávat slabá místa, kde jejich náprava zvýší případnou hodnotu firmy.

Lean Enterprise Organika je založena na 5 pilířích:

 • Zajištění efektivní komunikace ve společnosti: informování všech zaměstnanců o aktuálních úkolech a cílech, shromažďování a analýza zpětné vazby, plánování a kontrola akcí na základě kruhu PDCA (Plan Do Check Act). Rozsáhlé zavedení řízení procesů a jeho lepší porozumění umožnilo společnosti dosáhnout významného pokroku při snižování nákladů a zlepšování kvality produktů.
 •  5S: organizace pracoviště, uplatňování standardů nedokončené výroby, eliminace zbytečných dílů a strojů a maximální využití prostoru.
 • Organizace materiálových toků: zajištění nepřetržitého toku výroby na přání zákazníka pomocí moderních plánovacích nástrojů (KANBAN), snižování zásob.
 • Zapojení všech zaměstnanců společnosti do procesu neustálého zlepšování KAIZEN, shromažďování nápadů na zlepšení a jejich implementace.
 • Eliminace všech nadbytečných obchodních procesů – Lean Office. Analýza procesů z hlediska přidané hodnoty, zrychlení a optimalizace všech procesů.

Zavádění nových metod řízení je vedeno zaměstnanci s mnohaletými manažerskými zkušenostmi v různých oblastech provozní činnosti v závodech, zejména v automobilovém průmyslu. Všichni zaměstnanci se rovněž účastní řady školení o výše uvedeném rozsah prováděný interními školiteli, konzultanty a externími společnostmi

  MOLITAN a.s.

  Mládežnická 3356
  690 02  Břeclav
  Česká republika

  Kontakt

  tel.: +420 515 534 627
  tel.: +420 515 534 619 / 629

  Sociální sítě