ŽIVOTOPIS

Molitan a.s.

Mládežnická 3356
690 02    Břeclav
Česká republika

Kontakt

tel.: +420 515 534 681
tel.: +420 515 534 650
personalni@molitan.cz

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřuji společnosti MOLITAN a.s. (“Správce”) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, aby mohl Správce uskutečnit nábor či budoucí nábor (přijímací řízení) na výše uvedenou pozici, a to v souladu zejména s čl. 6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR”) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (“ZZOU”) , a rovněž potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv zakotvených ve výše zmíněných právních předpisech.